POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest TechnoDom.pl Piotr Nowakowski, 32-300 Olkusz, ul. Bartosza Głowackiego 15, NIP: 6371052589, REGON: 271698080 prowadzące działalność za pośrednictwem serwisu: technodom.pl.

2. Dane osobowe pozyskujemy wyłącznie od Klientów podczas rejestracji w naszym sklepie, logowania za pośrednictwem Facebooka i składania oraz realizacji zamówień. 

3. Dane osobowe wykorzystujemy w celu prawidłowej realizacji zamówień oraz jeśli klient wyrazi dodatkową zgodę w celach marketingowych obejmujących przesyłanie spersonalizowanych ofert.

4. Dane osobowe przetwarzamy w następującym zakresie:

 • imię i nazwisko
 • zdjęcie profilowe tylko przy logowaniu za pośrednictwem serwisu Facebook
 • adres korespondencyjny
 • adres dostawy
 • nazwa i nr NIP firmy (jeśli dotyczy)
 • nr telefonu
 • adres e-mail
 • nr rachunku bankowego (jeśli dotyczy)
 • informacje o sposobie korzystania z naszego sklepu (tzw. "cookies") - więcej informacji
 • adres IP z którego była prowadzona komunikacja z naszym sklepem
 • informacje o opiniach, komentarzach i reklamacjach
 • historia kontaktów z nami

5. Pozyskane dane osobowe przetwarzamy na potrzeby rejestracji na www.technodom.pl w celu wywiązania się z umowy sprzedaży, gwarancji, rękojmi oraz w związku z zapisaniem się na nasz newsletter.

6. Wszystkie dane osobowe, które posiadamy jako administrator danych przetwarzamy również w celach marketingowych. Cele marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie dodatkowych ofert i promocji.

7. Okres przetwarzania danych osobowych Klienta jest zależny od celu przetwarzania - odpowiednio:

 • po rejestracji w naszym sklepie lub newsletterze - przez cały czas dopóki Klient nie zdecyduje się o wypisaniu z naszego sklepu bądź newslettera,
 • po zakupie towarów - przez okres realizacji umowy sprzedaży oraz przez cały czas dopóki Klient nie zdecyduje się o wypisaniu z naszego sklepu.

8. Dane osobowe Klientów przekazujemy tylko wtedy gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawiasz. Nie sprzedajemy danych naszych Klientów, oraz nie udostępniamy danych Klientów podmiotom trzecim.

9. Dane osobowe Klientów możemy przekazać tylko gdy jest to niezbędne w celu prawidłowej realizacji zamówienia do:

 • firm przewozowych, kurierskich i transportowych - tylko celem dostawy zakupionych towarów,
 • dostawców - celem bezpośredniej dostawy zakupionych towarów,
 • firm pośredniczących w realizacji płatności - celem realizacji płatności za zakupy w naszym sklepie
 • firm serwisowych - tylko celem realizacji rękojmi oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
 • firm świadczących dla nas usługi utrzymania baz danych, serwisu internetowego, usług hostingowych oraz usług księgowych,
 • firm świadczących usługi wysyłki wiadomości SMS,
 • firm świadczących usługi zbierania opinii o produktach i sklepach internetowych,

Do powyższych firm przekazujemy tylko te dane osobowe które są niezbędne do realizacji zamówień Klientów.

10. Dane osobowe Klientów przetwarzamy zgodnie z obowiązującym prawem oraz ustawie o ochronie danych osobowych.

11. W ramach obowiązujących przepisów Klient ma prawo do:

 • dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych - oznacza możliwość wysłania do Klienta w formie pliku powszechnie obowiązującego (np. XML, CSV), informacji jakie posiadamy i przetwarzamy
 • poprawy przetwarzanych danych osobowych - jeśli dane Klienta są nieprawidłowe ma on prawo do ich poprawienia
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych - jeśli Klient uzna, że przetwarzamy zbyt wiele danych osobowych ma prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania pod warunkiem, że inne przepisy prawa nas do tego nie zobowiązują 
 • usunięcia danych osobowych - prawo do żądania usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym) z naszych baz danych oraz z naszej dokumentacji wszelkich informacji zawierających dane osobowe Klienta. Nie zawsze będziemy mogli to zrobić, jeżeli na podstawie innych przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania danych (np. dane do faktur, dane niezbędne do odstąpienia od umowy kupna itp.)
 • przenoszenia danych osobowych - na żądanie możemy dokonać eksportu danych osobowych Klienta oraz wszelkich historii zamówień i kontaktów do pliku celem przeniesienia do innego administratora danych.

12. Jeśli Klient uzna, że w jakikolwiek naruszamy reguły przetwarzania danych osobowych ma prawo złożyć skargę do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Klient ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w określonym celu wysyłając sprzeciw pod adres: biuro@technodom.pl lub TechnoDom.pl ul. Bartosza Głowackiego 15, 32-300 Olkusz, tel. 787 650 660.