GWARANCJE • REKLAMACJE • ZWROTY

GWARANCJE

Każdy produkt z naszego sklepu jest objęty minimum 2 letnią (lub minimum 1 rok w przypadku zakupów dokonywanych przez firmy) rękojmią bądź gwarancją. W przypadku gwarancji dłuższej niż 2 lata jej szczegółowe warunki określa karta gwarancyjna dołączona do produktu. Informacje o okresie trwania gwarancji znajdą Państwo również w opisie każdego z oferowanych przez nas produktów.

Okres gwarancji określony jest przy każdym produkcie.
B2B - oznacza okres gwarancji dla firm
B2C - oznacza okres gwarancji dla osób prywatnych

REKLAMACJE

Niezależnie od gwarancji producenta, dystrybutora lub importera, zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością Sprzedawcy.
Jeżeli po zakupie towaru Kupujący stwierdzi, że towar jest niezgodny z umową może:
- skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy,
- złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową,
złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.

ZWROTY

Klient dokonujący zakupu jako konsument nabywający towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą i zawodową ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca może dokonać zwrotu pod warunkiem, że zakup nie był związany bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Zwrot jest uzależniony od wpisu dokonanego CEiDG.

Warunkiem odstąpienia od umowy jest przesłanie oświadczenia (wzór oświadczenia dostępny jest TUTAJ - plik txt) o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru. W przypadku zakupu dokonany przez przedsiębiorcę niezbędne jest podpisanie i odesłanie skanu bądź oryginału faktury korygującej.

Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie po wysłaniu oświadczenia, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była dokonana w granicach zwykłego zarządu. Towar powinien być zwrócony w kompletnym stanie ilościowym i jakościowym. W szczególności do zwracanego towaru muszą być dołączone wszelkie otrzymane wraz z towarem dokumentacje, akcesoria, instrukcje obsługi i karty gwarancyjne. Zwracany towar powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie go podczas transportu.

Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny za towar wraz z ewentualnymi kosztami wysyłki zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób określony przez Klienta w w/w oświadczeniu. Wszystkie koszty związane z odesłaniem zwracanego towaru ponosi Klient.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje kupującemu w następujących wypadkach:
- świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. grzejniki na podczerwień z indywidualnie wykonanym obrazem bądź nadrukiem),
-  świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
Koszt zwrotu towaru pokrywa Kupujący. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych na nasz koszt (za pobraniem).

Zwracane towary należy wysłać bądź dostarczyć osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 14:00 na adres:

TechnoDom.pl
ul. Bartosza Głowackiego 15
32-300 Olkusz
tel. 787 650 660
e-mail: sklep@technodom.pl